Privacy- en cookieverklaring

Bedrijfsgegevens

Kook Gewoon, Oranjeweg 118, 8166JD Emst | tel. 06-39797699 | www.kookgewoon.nl | maike@kookgewoon.nl
KvK nummer: 66732697 | BTW nummer: NL150868352B03

1. Verwerking persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming en (indien van toepassing) de Telecommunicatiewet.

Voor de website en de werking van de website www.kookgewoon.nl wordt gebruik gemaakt van een aantal diensten en plug-ins. Hieronder volgt uitleg over het gebruik van deze diensten en plug-ins.

2. Cookies

Om deze website zo goed mogelijke te laten functioneren worden cookies gebruikt. In deze verklaring wordt eerst uitgelegd wat cookies zijn. Daarna zal worden ingaan op welke cookies gebruikt worden en waarom.

Wat zijn cookies

Een cookie is een bestand dat door een website, in dit geval www.kookgewoon.nl, wordt meegestuurd en door de browser op de harde schijf van je computer wordt geplaatst. Er staat dan een cookie op de harde schijf. Wanneer jij de volgende keer weer de website bezoekt kan de opgeslagen informatie, dat staat in de cookie, worden teruggestuurd naar deze website.

Google Analytics

Onze website plaatst cookies van Google. De informatie die Google krijgt uit de cookie wordt geanalyseerd. Deze informatie wordt zo goed mogelijk geanonimiseerd. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Google heeft van ons geen toestemming gekregen om informatie te gebruiken voor andere Google diensten. Google is een Amerikaans bedrijf en slaat de door haar verzamelde informatie op in Amerikaanse servers. Voor meer informatie over het beleid van Google Analytics, zie de website van Google.

Social Media buttons

Alle verschillende social mediakanalen gebruiken code, waarmee ze via de site cookies plaatsen. Deze social mediakanalen verzamelen informatie die ze door middel van de cookies kunnen verkrijgen. Lees de specifieke privacy verklaringen van de door ons gebruikte social mediakanalen om te weten wat zij met de verzamelde informatie doen.

Nieuwsbrief

Wanneer jij je hebt ingeschreven voor een nieuwsbrief bij Kook Gewoon willen we je laten weten dat ook hiervoor cookies worden gebruikt. Meer informatie over de cookies van MailChimp kun je vinden in hun privacy policy.

Uitschakelen en verwijderen

Je kunt cookies uitschakelen of verwijderen. Hiervoor moet je zijn bij de instellingen van je browser. Kom je er niet uit? Gebruik dat de help-functie van de browser.

3. Google Analytics

Om inzicht te krijgen in het gebruik van onze website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruik gebruiken wij Google Analytics. Deze dienst analyseert de gegevens van websitebezoekers. Een IP-adres is voor ons niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Google Analytics hanteert zelf ook een beleid wat online vindbaar is.

4. Social Media Kanalen

Wij maken gebruik van verschillende social mediakanalen, namelijk: Facebook, Pinterest, Google+, Twitter, LinkedIn en Instagram. Om het voor de klant zo gemakkelijk mogelijk te maken, maakt Kook Gewoon gebruik van buttons, links en/of contactformulieren. Al deze social mediakanalen verzamelen informatie. Wanneer je wil weten wat er met deze gegevens gebeurt, raadpleeg dan de betreffende privacyverklaring van de social mediakanalen.

5. Privacy algemeen

Kook Gewoon verzamelt en verwerkt geen persoonlijke gegevens. Persoonlijke gegevens worden alleen opgeslagen wanneer deze door de klant zelf, bewust, aan ons zijn verstrekt.

6. Verzamelde informatie

We slaan voor verschillende redenen informatie op. Hieronder kun je lezen welke informatie we van jou bewaren en waarvoor.

Contactformulier

Via het contactformulier kun je vragen aan ons stellen. We vragen jou je naam en e- mailadres in te vullen, en natuurlijk je vraag. Op deze manier weten we van wie de vraag afkomstig is en kunnen we je vraag beantwoorden via de mail. Wanneer jij je telefoonnummer invult, kan het ook zijn dat we telefonisch contact met je opnemen. Je bent niet verplicht om je telefoonnummer af te geven.

Nieuwsbrief

Je krijgt van ons alleen een nieuwsbrief als jij je hiervoor expliciet hebt ingeschreven. Voor het verspreiden van de nieuwsbrief wordt MailChimp gebruikt. Hierdoor zijn jouw gegevens (naam en e-mailadres) ook bij hen bekend. Je kunt je altijd uitschrijven.

Weggever

Op onze website kun je een weggever downloaden. Daarvoor vragen we jouw emailadres zodat we de weggever kunnen toesturen. Wanneer jij je wilt inschrijven voor de nieuwsbrief kan dat ook, maar dan geef je ons hier expliciet toestemming voor via het aanvraag formulier. Naar aanleiding van de weggever kunnen wij jou e- mails sturen over onze dienstverlening. Ook voor deze mailings kun je je altijd afmelden.

Boekhouding

Voor ons bedrijf moeten wij een boekhouding bijhouden. Hiervoor verzamelen wij de facturen die zijn aangemaakt na het plaatsten van een bestelling/opdracht door jou.

Hierdoor zijn jouw NAW-gegevens bekend in onze boekhouding en bij onze boekhouder.

7. Grondslag voor het verwerken van persoonsgegevens

Om jouw gegevens te mogen bewaren en gebruiken heeft Kook Gewoon een grondslag nodig. De grondslag(en) voor ons zijn:

– De gegevens NAW, e-mailadres, telefoonnummer en betaalgegevens zijn noodzakelijk voor de uitvoering van de (bestelling/opdracht) overeenkomst die met jou is aangegaan.

– De gegevens (bedrijfs)naam en NAW-gegevens zijn noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichtingen vanuit de belastingwet.

– Voor het toesturen van de nieuwsbrief vragen wij toestemming aan jou. Deze toestemming kun je altijd intrekken.

– Voor het toesturen van de weggever vragen wij ook toestemming aan jou. Deze toestemming kun je ook altijd weer intrekken.

Zonder naam, adres(sen), e-mailaders en betaalgegevens kan Kook Gewoon haar werk niet doen. Op het moment dat jij jouw persoonlijke gegevens niet wil verstrekken kunnen we je dus niet altijd verder helpen. Er zal dan ook geen overeenkomst tot stand komen, wat betekent dat Kook Gewoon geen producten en/of diensten kan leveren. Wil je wel een product of dienst afnemen? Dan ben je verplicht je gegevens te geven. Je bent niet verplicht om je in te schrijven voor de nieuwsbrief. Hierin ben je vrij.

8. Delen met anderen

We verkopen jouw gegevens niet aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken/afgeven indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke plicht.

9. Hoe lang we gegevens bewaren

We bewaren je gegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te behalen waarvoor we jouw gegevens hebben verzameld. De bewaringstermijn(en) zijn:

– De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de overeenkomst die met jou is aangegaan worden verwijderd zodra we onze (wettelijke) verplichtingen hiervoor zijn nagekomen.

– De gegevens die nodig zijn om te voldoen aan de administratieve verplichtingen vanuit de wet- en regelgeving worden, na afronding van de opdracht, 7 jaar bewaard nadat de factuur is voldaan.

– Alle overige gegevens, welke niet zijn opgeslagen voor de wettelijke administratieplicht worden zes maanden na afronding van de overeenkomst verwijderd.

– Wanneer jij je uitschrijft voor de nieuwsbrief worden je gegevens na maximaal 3 maanden verwijderd.

10. De rechten van jou

Je hebt het recht om de opgeslagen persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen, te laten transporteren naar een ander bedrijf die jouw gegevens nodig heeft, te minimaliseren tot alleen de gegevens die nodig zijn en je hebt het recht om bezwaar te maken tegen het opslaan van de gegevens. Kook Gewoon heeft echter geen invloed op het gebruik van gegevens door social mediakanalen. Wanneer jij gebruikt wilt maken van één van de rechten die hiervoor genoemd zijn of een vraag hebt, neem dan contact op via mail

11. Beveiliging van gegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via mail.

12. Klacht

Heb je een klacht over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Je kunt hierover een klacht indienen bij de toezichthouder van de Autoriteit Persoonsgegevens.